تایم لپس Time Laps

 

 

 

 شبکه رسا با در نظر گرفتن نیاز رسانه ی جامعه و رعایت استاندارد های جهانی در تولید تایم لپس های عمرانی - صنعتی همواره پیشرو بوده. به عنوان اولین مرکز تخصصی تایم لپس در شرق کشور، این مجموعه با فراهم آوردن سیستم دیجیتال و رایانه های بسیار قدرتمند قادر به ارائه تایم لپس در پیچیده ترین شرایط و با بالا ترین کیفیت های استاندارد 4k و Full HD است .  

 

 

  

 با توجه به اینکه امروزه عمده ترین دلیل تهیه تایم لپس عمرانی را میتوان ارایه تبلیغات گسترده دانست، اما وجوه علمی و تکنیکی این شیوه خاص ثبت زمان را نمیتوان نادیده گرفت. به عنوان مثال با تهیه فیلم تایم لپس قادر خواهید بود تا گزارش کاری تصویری بصورت ماهانه، هفتگی و حتی روزانه را از پروژه خود در اختیار داشته باشید. همچنین قابلیت های توجیهی تایم لپس در زمینه جذب سرمایه گذار را میتوان از دلایل مهم تهیه تایم لپس ذکر کرد .

  

شبکه رسا با در نظر گرفتن نیاز رسانه ی جامعه و رعایت استاندارد های جهانی در تولید تایم لپس های عمرانی - صنعتی همواره پیشرو بوده. به عنوان اولین مرکز تخصصی تایم لپس در شرق کشور، این مجموعه با فراهم آوردن سیستم دیجیتال و رایانه های بسیار قدرتمند قادر به ارائه تایم لپس در پیچیده ترین شرایط و با بالا ترین کیفیت های استاندارد 4k و Full HD است .  

 

 در پس هر اثر مهم داستانی وجود دارد

فیلم تایم لپس داستان اثر شما را روایت میکند

 

time laps ok