تصویر برداری و عکاسی صنعتی

یکی از عوامل موثر در اثر بخشی اطلاع رسانی و تبلیغات، عکاسی حرفه ای می باشد که به دو صورت صنعتی و تبلیغاتی انجام می گردد . شبکه رسا با بهره گیری از عکاسان حرفه ای که در جشنواره های مختلف مقام کسب نموده اند و همچنین با دارا بودن تجهیزات پیشرفته، جذاب ترین و بهترین آثار عکاسی صنعتی و تبلیغاتی را ارائه می نماید .   

  

 

 

 

تصویر برداری 

 

گروه تصویر برداری شبکه رسا با مدیریت کارگردان های معتبر و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و با بهره مندی از نیروهای خلاق، خدمات حرفه ای تصویر برداری را ارائه می نماید .

  

 

 

 

تحقیقات، مشاوره بازاریابی و مطالعه توسعه بازار 

 

شبکه رسا با بهره مندی از گروه مشاوره دانشگاهی مشاوره های علمی و موثر ارائه می نماید .

این شرکت با انجام تحقیقات بازار و ارائه نتایج آن شرایط تصمیم گیری درست و اثر بخش را مقدور می سازد .

-واحد تحقیقات شبکه رسا با دراختیار داشتن نیروهای مجرب و آموزش دیده، تحقیقات گسترده را جهت ارائه گزارش های معتبر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد . گزارش های ارائه شده می تواند مبنای تصمیم گیری عاقلانه و مدبرانه بوده و در نهایت نتیجه مناسبی را به همراه داشته باشد .

 

    

 

واحد گسترش خلاقیت و امکانات تبلیغاتی در فضاهای جدید 

 

این شرکت با ارائه طرح ها و برنامه های جدید تبلیغاتی همواره فضاهای جدیدی را برای مخاطبان برندهای مختلف ایجاد می نماید که در آینده نزدیک اعلام می گردد .