خدمات چاپ

شرکت شبکه رسا باتوجه به سیاست هیئت مدیره مبنی بر عدم برون سپاری خدمات و ارائه خدمات به مشتریان توسط شرکت، واحد طراحی و چاپ را راه اندازی نموده و با دارا بودن دستگاههای مجهز چاپ بنر ، فلکس  و ...   انواع خدمات چاپ را با بهترین کیفیت ارائه    می نماید.

Text/HTML