تبلیغات محیطی

 امروزه بخش وسیعی از رسانه های محیطی به تبلیغات تجاری اختصاص یافته است . شرکت های تجاری برای فروش بیشتر محصولات ، توجه خاصی به رسانه های محیطی دارند .

 

تبلیغات محیطی ابزار مناسبی است که کار رسانه های قبلی را تکمیل می کند و با ایجاد تنوع بصری در محیط پیرامون، پیام های مورد نظر را در ذهن مخاطبان تثبیت می نماید وتصویر مناسبی از برند را نمایان می سازد . 

به همین منظور شبکه رسا در راستای گسترش فعالیت تبلیغاتی خود ، اقدام به نصب تلویزیونهای شهری ، بیلبورد های شهری و جاده ای وپل عابر پیاده نموده است . 

    

با توجه به اینکه شهر مقدس مشهد ، در ایام سال شاهد میلیونها مسافر از سراسر کشور می باشد ، با انجام تبلیغات در این شهر با توجه به وجود انبوه زائر ، می توانیم تبلیغاتی به گستره کشور عزیزمان داشته باشیم .

    

  به همین منطور این شرکت فعالیتهای محیطی خود را در مشهد مقدس مورد توجه ویژه قرارداده و در حال افزایش امتیازات تبلیغاتی خود می باشد